Fizika fanidan «Quvvat va quvvat birliklari» mavzusida bir soatlik dars ishlanma

Ko’chirib olish

Matematika fanidan «Chiziqli funksiya va uning berilish usullari» mavzusidagi bir soatlik dars ishlanma

ko’chirib olish

Algoritmning tasvirlash usillari

Masalalarni kompyuterda yechish bosqichlari

Matematikadan olimpiada masalalarini yechishni o’rgathish
Uchburchaklar tengsizligi.

Berilgan to’g’ri chiziqqa perpendikulyar to’g’ri chziq yasash.

Matematika darslarida noan’anaviylik

Berilgan burchakka teng burchakni yasash.

Uchburchakning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar

Funksiyaning juftligi va toqligi

y = sin x va y = cos x funksiyalar va ularning

kvadratlar ayirmasi

kvadratlar ayirmasi

Afrikaning geografik o’rni va o’rganish tarixi